Luo uusi hakemus

Syötä sähköpostiosoitteesi:

Virheellinen captcha

Avaa tallennettu hakemus

Oletko jo tehnyt hakemuksen ja haluat palata tallennettuun versioon?

Kirjaudu sisään

Ohjeet hakemuksen tekoon

Tutustu huolella hakuohjeisiin. Vain ohjeiden mukaan laaditut hakemukset otetaan käsittelyyn. Tutkimusapurahahakemuksen kaikkiin kohtiin tulee vastata. Tutkimussuunnitelmaliite saa olla korkeintaan 5-sivuinen. Muuten tutkimussuunnitelma on vapaamuotoinen. Tärkeää on, että tutkimussuunnitelmasta käy ilmi tutkijan oma osuus suunnitellussa tutkimustyössä.

Enimmäispituuden ylittäviä, puutteellisesti tai epäselvästi laadittuja hakemuksia ei käsitellä. Samaa tutkimusta tai tutkijaa ei pääsääntöisesti tueta kahtena peräkkäisenä vuotena. Perus- ja jatko-opintoihin liittyviin opinnäytetöihin, kuten syventävien opintojen tutkielmiin, ei myönnetä apurahaa. Poikkeuksena on tutkielma, joka on rekisteröity väitöskirjan osaksi. Apurahan saajan tulee olla valmis pyydettäessä pitämään tutkimusaiheeseensa liittyvä esitelmä Suomen Naishammaslääkärit ry:n kokouksessa.

Hakemus liitteineen tulee luoda ja lähettää tällä sivulla viimeistään 29.4.2022.

Tarkista, että tarvittavat liitetiedostot ovat saatavillasi. Hakemuksesta riippuen tarvittavat liitteet:

  • Tutkimussuunnitelma (enintään 5 liuskaa, fonttikoko vähintään 12, riviväli vähintään 1, kaikki marginaalit vähintään 2 cm ja koko liitteessä viitteineen korkeintaan 1600 sanaa. Viitteissä voit halutessasi käyttää pienempää fonttikokoa).
  • Eettisen toimikunnan lausunto tai biopankin suostumus
  • Koe-eläintoimikunnan lupa
  • Tutkimuslupa
Sallitut tiedostomuodot ovat: pdf, zip ja Word (doc/docx).

On suositeltavaa tallentaa lomaketta lyhyin väliajoin yläpalkin tallenna-napista. Voit täyttää hakemusta useassa erässä. Viimeisin tallennus palautetaan näkyviin, kun kirjaudut tälle sivustolle uudelleen. Muista lähettää valmis lomake yläpalkin lähetä-napista. Vain lähetetyt hakemukset käsitellään. Lähetettyä lomaketta ei voi muokata. Perille tulleesta hakemuksesta saat automaattisen kuittauksen sähköpostiisi.

Hakemus on täytettävä sähköisesti tällä sivulla. Tulostettuja lomakkeita ei käsitellä.

1. Hakija

Myönteisen apurahapäätöksen saatuaan hakijan tulee ilmoittaa henkilötunnuksensa, verotuskuntansa ja pankkiyhteytensä.

2. Tutkimushanke

3. Haettava apuraha

4. Hakijalle kolmen viimeisen vuoden aikana myönnetyt apurahat

Mikäli olet saanut useamman apurahan, lisää ne kaikki klikkaamalla "lisää uusi apuraha".

5. Tutkimuksen suorituspaikka

6. Tutkimusluvat ja tutkimussuunnitelma

(suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ohjeiden mukainen, enintään 5 liuskaa)

7. Täytä, mikäli tutkimus liittyy omaan väitöskirjaasi

8. Tutkimuksen aikataulu

9. Tutkimussuunnitelman tiivistelmä suomeksi tai ruotsiksi

10. Hakijan ansioluettelo

11. Hakijan julkaisut